Psihološka edukacija

 Evidentno je da u današnje vreme deca sve manje među sobom razgovaraju i da umesto toga živu komunikaciju   zamenjuju telefoni, tableti i drugi oblici tehnologije koja sve više okupira dobar deo njihovog dana.

 Komunikacija sa vršnjacima pruža osnove za razvoj veština snalaženja u novim situacijama, ispoljavanja sebe i svojih   potreba, razvijanje saradljivih, ali i kompetitivnih veština.

 Osim toga, kroz interakciju sa vršnjacima deca uče kako da prevazilaze razne emotivne izazove i trenutke frustracije, da bi   nakon svega toga izašli sposobni da se suoče sa sve izazovnijim periodima odrastanja koja kasnije nastupaju. Počevši od   toga da u društvu umeju da se izbore za sebe, da komuniciraju kada im nešto smeta, nauče da pregovaraju, da lakše   uspostavljaju kontakt sa vršnjacima koje ne poznaju, da budu slobodniji da se izraze, pa sve do bolje komunikacije i većeg   stepena razumevanja sa roditeljima.

 Ovim povodom osmislili smo program edukacije u pogledu komunikacijskih veština. Kroz individualni rad ili rad u grupi, s   obzirom na potrebe Vašeg deteta, stručno lice će raditi na edukaciji sledećeg:

 - kako se komunicira adekvatno

 - kako se adekvatno izražavaju potrebe

- kako ne reagovati burno na negativne komentare

- kako biti samopouzdaniji u komunikaciji

- kako se izboriti za sebe

 

Ukoliko smatrate da bi Vašem detetu ovo pomoglo da nauči kako da se na adekvatan način izbori za sebe, stupite u kontakt sa našim psihologom na telefon: 061/11-333-11