Psihološka edukacija

Kada se kao odrasli setimo detinjstva, za mnoge izgleda kao najlepši period života. Zapravo često je period izraženog emocionalnog stresa usled situacija odbijanja, posramljivanja, osećanja neadekvatnosti.  U nekim slučajevima predstavlja i period vršnjačkog nasilja zbog zadirkivanja, omalovažavanja, pa i uz fizičke obračune.  

Posledica neadekvatnog izlaza na kraj sa jakim emocijama koje dete oseća, može biti postepeno emocionalno distanciranje ili hiperreagovanje.

Savladavanje situacija pune emocionalnih izazova, kao i rad na potencijalnim situacijama koje za dete mogu biti izvor stresa, dobra su osnova za emocionalno sazrevanje i osnaživanje ličnih kapaciteta u odnosu prema sebi, ali i u međuljudskim odnosima.

U zavisnosti od dogovora sa psihologom, kroz individualni ili grupni rad, a s obzirom na potrebe Vašeg deteta,  osmislili smo nekoliko glavnih tematskih celina:

-          Rad na razumevanju, prepoznavanju i imenovanju emocija

-          Razumevanje emotivnih stanja drugih osoba

-          Rad na koordinaciji emocija, odnosno na osposbljavanju da umesto ishitrenog reagovanja u stresnoj situaciji dete nauči da reaguje smirenije i bude fokusirano na to da reši konflikt

-          Rad na otpuštanju negativnih emocija

Ukoliko ovo smatrate bitnim za razvoj emocionalnih kapaciteta Vašeg deteta, možete stupiti u kontakt sa našim psihologom na telefon: 061/11-333-11