Psihološka edukacija

 

Deci je generalno teško da kontinuirano uče i bave se jednom aktivnosti bez čestih izleta u igranje igrica, dopisivanje, društvene mreže. Uzevši u obzir da je pažnja dece iz generacije u generaciju sve kraća, roditelji se suočavaju sa time da deca kaskaju u učenju, domaćim zadacima i koncentraciji generalno.

Jedna od ključnih stvari u radu na razvijanju koncentracije je podsticanje na samostalno razmišljanje i aktivno uključivanje u savladavanje gradiva. Pored toga, podsticanje razvoja dečije kreativnosti i pamćenje putem slika, kroz praksu se pokazalo kao mnogo efikasniji oblik učenja u odnosu na standardne koji podrazumevaju ičitavanje teksta.

Program efikasnog učenja za decu osmišljen je tako da razvija sposobnosti Vašeg deteta za učenje, kroz savladavanje sledećih tehnika:

  • Održavanje koncentracije koje podrazumeva učenje u osmišljenim intervalima
  • Osmišljavanje gradiva kroz slike koje se pamte mnogo duže i živopisnije od teksta
  • Pravljenje mentalnih mapa koje podrazumevaju razvoj deduktivnih sposobnosti pri učenju, nasuprot induktivnom koje je uglavnom karakteristično za standardne oblike učenja
  • Mnemotehnike za efikasnije pamćenje nabrajanja

Ukoliko smatrate da bi ovakav pristup bio od pomoći Vašem detetu, za više pojašnjenja o načinu rada i osmišljavanju adekvatnog programa, stupite u kontakt sa našim psihologom na telefon: 061/11-333-11